Predseda predstavenstva PRIMACLIMA, a.s. Ing. Milan Kozický člen prípravného výboru Vás pozýva na konferenciu ENEF 2016, ktorá sa bude konať v termíne od 26. do 28. októbra 2016

Téma konferencie:
„S energiou rozumne a efektívne“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia "enef" je zameraná prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických konferencií. Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Tento rok ponúka svojou náplňou najnovšie informácie už 12-ty krát. Aj teraz organizátori pripravili zaujímavý a atraktívny program, ktorý je zameraný na predstavenie súčasných trendov zvyšovania energetickej efektívnosti, ako i nových progresívnych technológií, umožňujúcich znižovať energetickú náročnosť. Predstavia sa progresívne trendy v meraní a riadení spotreby energie, nové prístupy pri poskytovaní energetických služieb a možností využitia podporných programov na realizáciu energeticky efektívnych projektov. 12. ročník konferencie "enef" dáva tiež priestor pre trvalo udržateľné racionálne využívanie energie aj s ohľadom na životné prostredie, pre alternatívne zdroje energie, uskladňovanie energie a jej efektívne využívanie v budovách a doprave.

Organizátori veria, že navrhnutý program aj tentoraz upúta pozornosť širokej odbornej aj laickej verejnosti a bude tiež prínosom pre napĺňanie strategických a lokálnych cieľov energetickej politiky.


Tematické okruhy konferencie:

Úvodné plenárne zasadnutie

1.  Energetická efektívnosť ako alternatívny zdroj energie

 • Pohľad EU a národný pohľad na danú problematiku
 • Financovanie projektov energetickej efektívnosti
 • Praktické príklady realizácie projektov

2.  Súčasnosť a budúcnosť elektromobility

 • Stratégia rozvoja
 • Bariéry a ich prekonávanie
 • Perspektívy bezobslužného riadenia automobilov

3.  Inteligentné meracie a riadiace systémy

 • Možnosti IMS pri integrácii merania energetických médií a vody
 • Riešenia pre technológie
 • Riešenia pre administratívne a obytné budovy
 • Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny pre PDS a pre odberateľov
   

4.  Slnečná energia a jej súčasné možnosti využitia

 • Limity jednotlivých technológií
 • Platná legislatíva a praktické skúsenosti
 • Podporný program Zelená domácnostiam 

5.  Zelené budovy ako zákad udržateľnej spoločnosti

 • Postavenie zelených budov na slovenskom trhu
 • Vnútorné prostredie v zelených budovách
 • Energetická náročnosť zelených budov
 • Dopady na životné prostredie: zelená budova vs budova s takmer nulovou spotrebou energie

6.  Možnosti a technológie pre uskladnenie energie

 • Súčasné technológie pre uskladenie elektrickej energie
 • Vývoj a perspektívy skladovania energie
 • Akumulácia tepelnej energie

7.  Energetika a životné prostredie

 • Energetické využitie odpadov
 • Využívanie biomasy v energetike a kritériá jej udržateľnosti
 • Environmentálne hodnotenie energetickej efektívnosti
 • Požiadavky európskej legislatívy na stredne veľké spaľovacie zariadenia
 • Ochrana ovzdušia verzus energetická efektívnosť

8.  Alternatívne zdroje energie ako udržateľná voľba

 • Blízka a vzdialená budúcnosť ako udržateľné riešenie pre životné prostredie
 • Prínosy a riziká riešení
 • Efektívne využívanie domácich zdrojov primárnych obnoviteľných surovín
   

 


Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov
- mimovládne organizácie
- vzdelávacie a výskumné organizácie

Prípravný výbor konferencie:
Miroslav Kučera, ASENEM Bratislava 
Marian Rutšek, RFC, s.r.o., Banská Bystrica 
Ján Mesík - MEEN, Banská Bystrica
Tomáš Jančařík, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Milan Kozický, PRIMACLIMA, a.s., Nitra
Michal Krajčík, AEE slovenská pobočka
Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava
Dušan Petráš, SSTP
Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)
Lucia Borisová, ZSE Energy Solutions, Bratislava
Eduard Jambor, SIEA Bratislava

 

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Čítanosť článkov
3651848